Paardrijden

 

 De Stap:

De stap is een gang waarbij de benen van het paard elkaar volgen in vier tempi. 
De beenzetting in stap is bijvoorbeeld linksachter, linksvoor, rechtsachter, rechtsvoor. 
In de verzamelde stap dekt iedere pas minder terrein dan in de arbeidsstap, en is meer verheven. 
De achtervoeten worden achter of in het uiterste geval ín de afdrukken van de voorvoeten gezet. 
De arbeidsstap of middenstap kenmerkt zich door het feit dat de achtervoeten iets óver de afdrukken van de voorvoeten heen stappen. 
Bij de uitgestrekte stap stappen de achtervoeten heel duidelijk over de afdrukken van de voorvoeten heen. 
De vrije stap is een gang 'in rust'. Het paard wordt toegestaan zijn hals en hoofd iets naar voren en naar beneden tebrengen, waarbij het mondcontact niet verloren mag gaan.

 

 

 

De Draf

De draf is een gang in twee tempi, welke worden gescheiden door een zweefmoment, 
waarbij het paard zich voorwaarts beweegt door het opeenvolgend gelijktijdig neerzetten 
van het diagonale benenpaar (linksvoor met rechtsachter en omgekeerd).

De Galop

De galop is een gang in drie tempi, met bijvoorbeeld in de rechtergalop de volgende beenzetting: linksachter, linkerdiagonaal (linksvoor tegelijkertijd met rechtsachter), rechtsvoor, 
gevolgd door een zweefmoment voor de volgende sprong. 
Als het linkervoorbeen het verst vooruitgrijpt, heet de gang de 'linkergalop'. 
Indien een paard bij het rechtsom galopperen het linkervoorbeen als meest vooruitgrijpende gebruikt heet het de 'verkeerde' galop.

De Rengalop

De rengalop is de snelste manier waarop een paard zich kan voortbewegen. 
Bij renpaarden heeft men wel snelheden gemeten van 48 km per uur en meer. 
Het verst vooruitgrijpende been raakt in dat geval de grond ter hoogte van de neus van het paard.

 

Extra gangen

De bekendste hiervan is de telgang, een draf in twee tempi, waarbij beurtelings de benen aan 1 zijde paarsgewijs worden opgetild en neergezet. 
De Ijslander kent de telgang ook als natuurlijke gang en daarnaast bovendien de tölt, 
een razendsnelle stap die door sommige Ijslanders zelfs in de vorm van ren-tölt kan worden uitgevoerd, 
waarbij zij even snel gaan als een gewoon paard in volle galop.

Calendar

May 2019
25
Saturday
Viola